Sprememba uredbe EMAS

28.8.2017 je izšla sprememba uredbe EMAS in sicer se spreminjajo I, II in III priloga. Spremembe stopijo v veljajo sredi septembra, prehod pa je potrebno opraviti do 14.9.2018 (enak datum kot za ISO 14001:2015). Dokument je dostopen na spletnem naslovu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R1505 »