Zadnje leto prehoda na ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

Generalna skupščina IAF je sklenila, da ob koncu prehodnega obdobja, 15. septembra 2018, vsi certifikati po ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004 potečejo oziroma se razveljavijo.

S 15. marcem 2018 morajo certifikacijski organi izvajati vse presoje začetnega, nadzornega in ponovnega certificiranja po novih izdajah standardov ISO 9001 in ISO 14001 (ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015). 

Več informacij - IAF