Postopek certificiranja

Ko organizacija vzpostavi sistem vodenja skladno z zahtevami različnih sistemov vodenja se lahko prijavi v certifikacijski postopek.

SIQ je usposobljen za certificiranje različnih sistemov vodenja. Certificiramo lahko posamezne sisteme vodenja ali integrirane sisteme v različnih kombinacijah.

Več o postopku certificiranja preberite v krovnem dokumentu naše dejavnosti Certifikacijskem pravilniku za sisteme vodenja .  

Postopek certifikacije in vzdrževanja certifikata

Potek postopka certifikacije in vzdrževanja certifikata ter aktivnosti udeležencev v postopku prikazuje naslednja slika.