Zakaj pridobiti certifikat?

S certifikatom dokazujete, da izpolnjujete zahteve izbranega standarda.

S tem neposredno:

• zbujate zaupanje v očeh javnosti;

• dvigujete svojo konkurenčno prednost na trgu;

• zagotavljate nepristranski in redni nadzor nad sistemom vodenja;

• vzpodbujate neprestano nadgradnjo in izboljševanje sistema vodenja v skladu s priznanimi mednarodnimi standardi, aktualnimi zakonskimi zahtevami in izbranimi posebnimi ocenjevalnimi kriteriji.