Uporaba certifikacijskih znakov

Organizacija lahko informacijo o pridobitvi certifikata SIQ za sistem vodenja objavi v širši javnosti. To lahko naredi na različne načine.

Ena izmed možnih oblik je uporaba certifikacijskega znaka SIQ na dopisih, ponudbah, spletnih straneh, reklamnem gradivu.

Več si lahko preberete:
- v publikaciji o uporabi SIQ in IQNet certifikacijskih znakov,
- v publikaciji o uporabi KzP certifikacijskih znakov in
- v publikaciji o uporabi NVO certifikacijskih znakov.

Certifikacijske znake lahko naročite na elektronskem naslovu: siq.certifikati@siq.si.

Za morebitno drugačno uporabo certifikacijskega znaka mora imetnik certifikata pridobiti pisno soglasje SIQ. Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 01 4778 156.