Vzdrževanje certifikata

Z rednimi letnimi presojami, ki jih praviloma izvajamo v dvanajst mesečnih presledkih, preverjamo, ali vaš sistem vodenja še ustreza zahtevam standarda in se primerno izboljšuje.

Redne presoje so po obsegu krajše od certifikacijske presoje in z njimi praviloma ne presojamo celotne organizacije. Programi rednih presoj so določeni tako, da najmanj v obdobju treh let preverimo celoten sistem vodenja.

Vsako tretje leto po certifikacijski presoji se izvede obnovitvena presoja, pri kateri se poda celovita ocena delovanja in učinkovitosti sistema vodenja v triletnem obdobju in oceni ustreznost obsega izvedenih presoj v tem obdobju. Če med obnovitveno presojo niso bile ugotovljene neskladnosti, se imetniku podeli nova izdaja certifikata, z veljavnostjo treh let. Če so bile neskladnosti ugotovljene, mora imetnik certifikata pred njegovo novo izdajo izpolniti zahteve, podane v zaključku poročila o presoji.