Vzpostavitev sistema vodenja

Prvi korak pri pridobitvi certifikata je vzpostavitev sistema vodenja skladno z zahtevami mednarodnega standarda ali drugega referenčnega dokumenta.

Pri tem vam bo v pomoč SIQ Izobraževanje, kjer boste pridobili potrebna znanja ter strokovno podporo za implementacijo zahtev v vaš sistem vodenja.