Integrirani sistemi vodenja

Vsak posamezen standard sistema vodenja predstavlja en del vodenja organizacije. Zato je povsem razumljivo, da njihovo združevanje daje možnost za izboljšavo celotnega sistema vodenja organizacije.

Osnovni standard sistema vodenja organizacije je trenutno standard za sistem vodenja kakovosti ISO 9001. Je tudi osnova ostalih standardov, ki se nanj nadgrajujejo in ga razširjajo. Katerega od obstoječih standardov bo organizacija poleg standarda ISO 9001 še uporabljala, pa je odvisno od dejavnosti posamezne organizacije.

Organizacije, ki s svojo dejavnostjo pomembno vplivajo na okolje, bodo uvedle sistem v skladu z zahtevami standarda ISO 14001. Organizacije, ki upravljajo s podatki, bodo uporabile enega od informacijskih standardov (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 ...). Organizacije, ki so udeležene v prehranski verigi, bodo uvedle sistem HACCP ali standard ISO 22000. Organizacije, ki se pri delu srečujejo z večjo nevarnostjo poškodb in ogrožanja zdravja, bodo uporabljala standard  ISO 45001.

Organizacije, ki dobavljajo avtomobilski industriji, bodo uporabile ustrezen standard za avtomobilsko industrijo IATF 16949, organizacije, ki izdelujejo medicinske izdelke, pa npr. standard ISO 13485. Posamezna organizacija lahko svoj sistem vodenja kakovosti nadgradi tudi z več dodatnimi sistemi, odvisno od njene dejavnosti.