ISO 50001 Sistem upravljanja z energijo

Energija je eden izmed največjih izzivov sodobne družbe.

Na pobudo številnih evropskih držav je 1. junija 2009  izšel samostojni evropski standard za sistem upravljanja z energijo EN 16001:2009, v letu 2011 pa mednarodni standard ISO 50001:2011 – Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve z navodili za uporabo, ki nadomešča omenjeni standard EN iz leta 2009. Ocenjuje se, da bo mednarodni standard ISO imel vpliv na kar 60 % rabe energije v svetu.

Končen cilj standarda je pomagati organizacijam vzpostaviti sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistematično upravljanje energije naj bi privedlo do zmanjšanja stroškov za energijo in do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogočajo razviti in izvajati politike in cilje, ki upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembnih energetskih vidikih. Uporaben je za organizacije vseh vrst in velikosti, ne glede na geografske, kulturne ali družbene razmere.

Standard se nanaša samo na dejavnosti, ki so pod nadzorom organizacije, in organizacijam omogoča:

  • zasnovati energetsko politiko;
  • prepoznati značilna področja porabe energije in področja za povečanje energetske učinkovitosti;
  • prepoznati in spremljati zakonodajne obveznosti in druge zahteve;
  • postaviti energetske cilje in prioritetne akcije;
  • zagotoviti vire, funkcije, odgovornost in pristojnosti na področju upravljanja z energijo;
  • vzpostaviti nadzor, pregled in oceno energetskih aktivnosti, da bi se zagotovilo delovanje sistema upravljanja z energijo, kot je nameravano, in da bi se dosegli energetski cilji;
  • prilagoditi se spremenjenim razmeram.

Standard za sisteme upravljanja z energijo se lahko uporablja neodvisno ali v integraciji z ostalimi sistemi vodenja. Da bi olajšali njegovo uporabo, je struktura standarda podobna strukturi standarda ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem.

Več na http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1434

POVZETEK INFORMATIVNEGA PREDAVANJA (maj 2015)