INFORMATIVNO PREDAVANJE ISO 50001

V četrtek, 14. maja 2015 smo v prostorih Reaktorskega centra Podgorica organizirali, brezplačno informativno predavanje, kjer smo predstavili kako lahko s sistemom upravljanja z energijo, skladnim z zahtevami mednarodnega standarda ISO 50001:2011 organizacije izpolnjujejo zahteve novega Energetskega zakona. Predstavili smo:

  • Evald Kranjčevič "Koristi upravljanja z energijo in ISO 50001:2011"
  • Blanka Kaker "EMAS (in okoljska/energetska učinkovitost)"
  • Andrej Andoljšek in Jure Pust "ALI JE ODGOVOR ISO 50001 ? Izkušnje Telekoma Slovenije, d.d. , primer: Celovita energetska sanacija TK objekta Cikava", 
  • predstavljeno pa je bilo tudi: kdo se certificira po ISO 50001, zakaj se certificirati in postopek certificiranja

ZAHTEVE NOVEGA ENERGETSKEGA ZAKONA IN SISTEMA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO PO MEDNARODNEM STANDARDU ISO 50001:2011

Skladno s 354. členom Energetskega zakona (EZ-1) morajo velike gospodarske družbe periodično, na vsaka štiri leta, izvesti energetski pregled. Čeprav natančnejši pogoji za izvajanje tega člena zakona še niso določeni, pa je že sedaj jasno, da certificiran sistem upravljanja z energijo po mednarodnem standardu ISO 50001:2011 pomeni tudi izpolnitev obveznosti po omenjenem členu Energetskega zakona, torej takim podjetjem ne bo potrebno (dodatno) izvajati energetskih pregledov.

Učinkovito upravljanje z energijo je zagotovo eden izmed najboljših načinov, kako lahko organizacija zmanjša svoje poslovne stroške in na ta način postane bolj konkurenčna. Dejstvo je, da nimamo vedno neomejenih možnosti za izboljšave poslovanja, vsaj ne takih, na katere ne vplivajo zunanje okoliščine. Sistematično upravljanje z energijo je zato izredno pomembno, saj je to vidik poslovanja, nad katerim imamo lahko popoln nadzor in vse vzvode za uveljavljanje izboljšav, ki (že) na kratki rok omogočajo znatne pozitivne finančne učinke.

V posamezni organizaciji se vsak na svoj način trudi z zagotavljanjem energetske učinkovitosti naprav in procesov. Izkušnje iz prakse kažejo, da se zadev večinoma lotevamo parcialno, nepovezano z ostalimi možnimi ukrepi, brez kompleksne analize celotne problematike oskrbe in rabe energije. Tak parcialni pristop lahko pogosto privede do tehnično in ekonomsko neustreznih rešitev, poleg tega pa ponuja zelo malo sinergijskih učinkov.

Standard ISO 50001:2011 ponuja odgovor na tak parcialni pristop. Uvedba sistema upravljanja z energijo se začne z izvedbo energetskega pregleda, s katerimi ugotovimo, kakšno je stanje na področju ravnanja z energijo v organizaciji. Prav tako v prvem koraku planiramo aktivnosti, ki vplivajo na oskrbo in rabo energije, med drugim natančno določimo vloge in odgovornosti posameznikov. Dober sistem upravljanja z energijo omogoča preverjanje uspešnosti izvajanja aktivnosti, ima pa vgrajene tudi mehanizme, ki omogočajo predloge za izboljšave.

Mednarodni standard ISO 50001:2011 je v celoti združljiv z drugimi sistemi vodenja (npr. ISO 9001, ISO 14000), kar pomeni, da lahko vzdržujete učinkovit integriran sistem vodenja, ki pokriva vse vidike poslovanja (npr. kakovost izdelkov in procesov, ravnanje z okoljem, rabo energije).

Blanka Kaker, vodja produkta ISO 50001