ISO 14001 Sistemi ravnanja z okoljem

Kaj je sistem ravnanja z okoljem

Sistem ravnanja z okoljem zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega tako izpolnjevanje zakonskih zahtev kot tudi uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter odzivanje na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev organizacije, lastnikov oz. ustanoviteljev organizacije in ostale zainteresirane javnosti.

Smernice za sistem ravnanja z okoljem najdemo v standardu ISO 14001, njegova uporaba pa organizaciji pomaga, da uresniči okoljevarstvena načela svoje okoljske politike. Tako lažje obvladuje morebitne nevarnosti za okolje, se nenehno izboljšuje in prilagaja novim zahtevam kupcev, trga, zakonodaje ter tudi napredku znanosti in tehnologije.

Koristi sistematičnega ravnanja pri varovanju okolja:

 • izboljšane metode vodenja procesov,
 • izboljšan konkurenčni položaj na trgu,
 • povečano zaupanje javnosti, strank in poslovnih partnerjev,
 • podpora v primeru zunanjega nadzora, ki ga v organizaciji lahko izvajajo upravni organi, pa tudi stranke,
 • sistemsko obvladovani varčevalni ukrepi in neposredno znižani stroški poslovanja,
 • izboljšane delovne razmere.

Glavni koraki pri vzpostavitvi sistema

 • odločitev vodstva
 • začetni okoljski pregled
 • spoznavanje s standardoma ISO 14004 in ISO 14001 
 • načrt vzpostavitve sistema 
 • prepoznavanje pomembnih okoljskih vidikov in zakonskih zahtev 
 • določitev okoljske politike 
 • opredelitev okoljskih ciljev in programov za doseganje ciljev 
 • prepoznavanje zainteresiranih strank 
 • razvoj načinov komuniciranja 
 • priprava programov za usposabljanje 
 • merjenje, vzdrževanje in pregledovanje 
 • nadaljnje izboljševanje.