Aktivno izobraževanje

Delavnice, ki jih organiziramo na temo sistemov zagotavljanja varnih živil (HACCP, ISO 22000:2005, IFS), vodijo priznani strokovnjaki. Organizacije ali posamezniki na njih pridobijo potrebna znanja in se usposobijo za uspešno izvajanje in izboljševanje sistemov zagotavljanja varnih živil.

Organizacijam, ki še nimajo vzpostavljenih sistemov zagotavljanja varnih živil (HACCP, ISO 22000:2005, IFS), nudimo izobraževanja, ki so prilagojena naravi njihove dejavnosti. Na podlagi takšnih prilagojenih izobraževanj si organizacije lažje in uspešneje izgradijo sistem in ga vzdržujejo.