Sistemi vodenja varnosti živil

ISO 22000:2005 - Sistem vodenja varnosti živil

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je v letu 2005 izdala standard ISO 22000:2005 - Sistemi vodenja varnosti živil - zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi. Predstavlja rešitev za poenotenje vseh standardov za zagotavljanje varnosti živil, ki so trenutno mednarodno priznani.

ISO 22000:2005 združuje vse zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre poslovne in dobre higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Standard je uporaben v vseh fazah prehranske verige.

Organizacije, ki imajo v svojih poslovnih sistemih že sedaj vgrajenega katerega izmed ISO standardov (ISO 9001, ISO 14001...) ali certificiran tudi sistem HACCP, bodo lažje pridobile certifikat ISO 22000:2005.

Pomen sistema HACCP

Zavedanje o pomenu varne hrane za zdravje ljudi narašča tako v svetu kot pri nas. Vsak nosilec živilske dejavnosti je dolžan skrbeti za varnost in kakovost svojih izdelkov in storitev. 

Za najuspešnejšo metodo zagotavljanja varnosti živil v celotni prehranski verigi od pridelave surovin do končnega uporabnika, se je izkazal sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), ki temelji na predpisih mednarodnega referenčnega dokumenta Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, rev.4-2003). V Sloveniji in EU je sistem HACCP zakonsko predpisan, izvajati ga morajo vsi nosilci živilske dejavnosti.

Izkazovanje skladnosti s sistemom HACCP

Organizacije izkazujejo skladnost svojih izdelkov in storitev z zahtevami sistema HACCP s certifikatom ali izkazom o skladnosti, ki jim ga podeli neodvisna institucija.

Pridobljeni certifikat oz. izkaz skladnosti priča o tem, da je bil proizvodni proces organizacije pregledan s strani strokovno usposobljenih presojevalcev, da se dejansko izvaja in je pod stalnim nadzorom neodvisne institucije, ki je certifikat oz. izkaz skladnosti izdala.

Organizacija si tako posredno ustvarja zaupanje v očeh širše javnosti in povečuje svojo konkurenčno prednost na trgu, pa tudi pri prijavah na javne razpise. Poleg tega certifikat oz. izkaz skladnosti vzpodbuja organizacijo k neprestani nadgradnji in izboljševanju sistema v skladu z zakonskimi predpisi ter mednarodnim referenčnim dokumentom Codex Alimentarius.