Ocena stanja sistema HACCP pri dobaviteljih

Organizacije, ki imajo vzpostavljen HACCP sistem, morajo poskrbeti, da zahteve sistema HACCP izpolnjujejo tudi vse tiste organizacije, ki se v njihovo proizvodno ali storitveno verigo vključujejo s svojim izdelki ali storitvami.

Izvajanje sistema HACCP zato pregledamo tudi pri vaših dobaviteljih in podizvajalcih ter o tem podamo strokovno in nepristransko oceno stanja.