Ocena stanja sistema HACCP v organizaciji

V organizacijah, ki že imajo vzpostavljen sistem HACCP, izvedemo neodvisno ocenitev skladnosti sistema z zahtevami HACCP ter podamo mnenje in priporočila, ki organizacijo usmerijo v nadaljnje aktivnosti in izboljšave že vzpostavljenega sistema.

Po pozitivni oceni stanja izdamo izkaz skladnosti s smernicami HACCP.

Organizacija sama na ta način bistveno prispeva h kakovosti in varnosti živil v celotni prehrambni verigi, katere pomemben člen je.