Periodični nadzor sistema HACCP v organizaciji

Vsaka organizacija mora že vzpostavljen sistem HACCP prilagajati razvoju in drugim spremembam, ki jih uvaja v obstoječe procese.

Če želi slediti hitremu razvoju in vedno večji zahtevnosti potrošnikov, mora slediti tudi zakonskim spremembam na živilskem področju in v vsakem trenutku zagotavljati, da kljub uvedenim spremembam še vedno učinkovito izvaja sistem HACCP. Le-tega je prav iz teh razlogov potrebno periodično pregledovati, ocenjevati in izboljševati.

Skrb, kako izdelati načrt periodičnih ocen stanja, lahko prepustite nam. Poskrbeli bomo za strokovno izvedbo.