Presoja in certificiranje sistema HACCP kot nadgradnja sistema ISO 9001

Organizacije, ki že imajo certifikat za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008, lahko le-tega nadgradijo s certifikatom, ki potrjuje skladnost sistema vodenja z zahtevami sistema HACCP.

Certificiranje vključuje presojo dokumentacije, certifikacijsko presojo sistema v podjetju, vsakoletno preverjanje delovanja sistema in obnovitveno presojo na vsaka tri leta.

Certifikat je veljaven, dokler podjetje izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2008 in sistema HACCP.