Pridobitev certifikata/znaka

Zavodi, ki izpolnjujejo zahteve modela, prejmejo certifikat KAKOVOST ZA PRIHODNOST vzgoje in izobraževanja ter pravico do uporabe znaka in zastave.

Način uporabe certifikata, znaka in zastave je opredeljen v Certifikacijskem pravilniku.

Vzdrževanje in izpolnjevanje zahtev modela zavodi dokazujejo enkrat letno. Dokler zavod izpolnjuje zahteve modela, ima pravico do uporabe certifikata, znaka in zastave.

Prejemniki certifikatov:

  • Vrtec Ptuj  
  • Osnovna šola Mladika 
  • Vrtec Mojca Ljubljana 
  • Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči 
  • Vrtec Mornarček Piran 
  • Osnovna šola Šentvid 
  • Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda 
  • Vrtec Beltinci 
  • Vrtec Mavrica Vojnik
  • Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
  • Osnovna šola Trbovlje
  • Vrtec Kurirček Logatec
  • Osnovna šola Vojnik
  • Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice
  • Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
  • Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
  • Vrtec Mavrica Trebnje
  • Osnovna šola Lava, Celje
  • Javni zavod Vrtec Zreče
  • Osnovna šola Stopiče

 

Nosilci certifikata ISO 9001 pa so:

 • Vrtec Mornarček Piran
 • Fakulteta za zdravstvo Jesenice
 • Šolski center Škofja Loka

 

Vsem lastnikom certifikatov in zastav KzP iskreno čestitamo!