Znak

    Znak  "Kakovost za prihodnost" je delo akademskega slikarja Dušana Fišerja.

    Simbolično ponazarja rast in razvoj posameznika pod okriljem vzgojno-izobraževalnih ustanov (Q), katerih poslanstvo je kakovostno izobraževanje, nenehno izboljševanje in prebujanje inovativnosti posameznika za njegov uspešen samostojen vstop v družbo.

    Znak je zaščiten pri Uradu RS za intelektualno lastnino.