Nazaj na seznam storitev

Analitski proces v laboratoriju in dokazovanje njegove učinkovitosti

/

Zahteve nove izdaje ISO/IEC 17025:2017, kakor tudi ostalih standardov sistemov vodenja kakovosti, pomembnih za uspešno in učinkovito vodenje in delovanje laboratorija, med drugim vpeljujejo t.i. procesni pristop in razmišljanje o tveganjih in priložnostih. Ob tem se postavlja vrsta vprašanj kot npr.:

 • Kako razumeti proces(-e) v laboratoriju?
 • Kako dokazovati, da je laboratorij res kakovosten, da obvladuje svoje procese in s katerimi kazalniki kakovosti dokazovati kakovost analitskega procesa?
 • Kako prepoznati in obvladovati ključna tveganja in priložnosti v laboratoriju in analitskem procesu?

Namen

Udeleženci boste na praktičnih primerih spoznali procesni pristop v laboratoriju  v luči zahtev standardov ISO/IEC 17025:2017, ISO 15189:2012, ISO 9001:2015.

Vsebina

 • Kako definirati analitski proces ter vrednost njegovega poznavanja
 • Vodila kot pomoč za razumevanje analitskega procesa
 • Cilji kakovosti analitskega procesa in strategije njihovega doseganja
 • Tveganja, vezana na analitski proces – njihovo prepoznavanje in obvladovanje
 • Povratna zanka kakovosti, kako je povezana s prepoznanimi tveganji in priložnostmi

Ciljna skupina

 • Vodje analitskih, kemičnih, biokemičnih in medicinskih laboratorijev;
 • strokovni vodje;
 • odgovorni za sisteme vodenja kakovosti v laboratorijih;
 • presojevalci in ocenjevalci v laboratorijih;
 • vsi, ki želite izpopolniti svoje znanje s tega področja.

Način dela

 • Na delavnici prevladujejo aktivne metode dela, obravnavajo in analizirajo se študijski primeri.
 • Za učinkovito delo udeleženci na delavnici potrebujete prenosne računalnike, ki jih prinesete s seboj.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije:
 Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si  

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe