Usluge

Analiza slučajnosti, statistička analiza

 

U poslovnom svetu često se pojavljuje potreba za generatorom slučajnosti, na primer kod primene statističkih metoda u finansiskoj ili istraživačkoj sferi, kod algoritama šifriranja, kod izbora pobednika nagradnih igara, kod izbora rasporeda ekipa za takmičenja, kod izbora učesnika anketa u masi kandidata i slično.

Generator slučajnosti može biti mehanički/fizički (npr. kocke, loptice, kolo sreće, šumna dioda), algoritamski (programski kod) ili kombinovani.

Nudimo stručnu analizu generatora slučajnosti na osnovu koje utvrđujemo postiže li primenjeni postupak ili oprema stvarno svoju svrhu.

Analiza može obuhvatati više sklopova:

  • statistička analiza slučajnosti brojeva/rezultata (primenjujemo mnogo poznatih statističkih metoda; izbor metoda možemo prilagoditi željama stranke)
  • kod mehaničkog/fizičkog generatora analiza može uključivati detaljna dimenzijska merenja (npr. merenja razmaka na kolu sreće) i merenja težine (npr. jednaka težina loptica za izvlačenje
  • kod algoritamskog generatora analiza uključuje i potporne procese koji nisu deo generatora slučajnih brojeva, a vrlo su važni za konačnu slučajnost (npr. algoritam skaliranja brojeva, tzv. »seeding« algoritam, algoritam prenosa generisane slučajne vrednosti do krajnjeg korisnika itd.)