Usluge

Storitve

Naše storitve obsegajo ocenjevanje skladnosti sistemov vodenja z izbranimi referenčnimi dokumenti in podeljevanje ustreznih certifikatov.

Ocenjevanje in certificiranje izvajamo z izkušenimi presojevalci in izvedenci. Njihovo strokovno znanje zagotavlja da so storitve kakovostne in skladne z zahtevami sodobnega poslovanja. Uporabljamo najboljše tehnike in metode dela, ki jih nenehno primerjamo s partnerskimi institucijami v združenju IQNet.

 

 

Certificiranje medicinskih pripomočkov