SR

Medicina sr

Z uporabo tega sistema vodenja kakovosti proizvajalci in trgovci medicinskih pripomočkov zagotavljajo, da so njihovi medicinski pripomočki varni in strokovno ustrezni. To pomeni, da ne ogrožajo kliničnega stanja in varnosti bolnikov, ne drugih njihovih uporabnikov.

Sistem poudarja pomen obvladovanja procesov in proizvodov na način, ki ga opredeljujejo zakonske zahteve za pripomočke v direktivah in pravilnikih, dobra proizvodna praksa v standardu ISO 13485 in zahteve specifičnih standardov za posamezen pripomoček ali proces.

Oglejte si seznam naših storitev s področja medicine.

Zakaj izbrati SIQ?

Nudimo celovito storitev

Na področjih preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja.

Profesionalnost in strokovnost

Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ-ja so znanje in izkušnje, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost in stalno prilagajanje trgu.

Neodvisnost in nepristranskost

S svojimi partnerji gradimo transparentne in poštene odnose. Nudimo jim celovite rešitve, ki temeljijo na znanju, nepristranskosti, neodvisnosti in strokovnosti.

Želite izvedeti več?

Kontakt