Akreditacije in imenovanja

Usposobljenost dokazujemo z akreditacijami za:

in članstvom v IECEE CB shemi kot: