Preskušanje proizvodov

Preskušanje na področju elektrotehnike

Kategorije naprav:

 • električni aparati za gospodinjstvo
 • elektronske naprave in instrumenti
 • električna pisarniška oprema
 • računalniška strojna oprema
 • električne svetilke
 • električni transformatorji
 • električna stikala
 • elektromehanske naprave
 • merjenje neionizirnih sevanj
 • preskušanje varnosti strojev
 • preskušanje elektromagnetne združljivosti