Elektromagnetna združljivost (EMC)

Elektromagnetna združljivost je sposobnost naprave, enote naprave ali sistema, da zadovoljivo deluje v elektromagnetnem okolju, ne da bi pri tem vnašala nedopustne elektromagnetne motnje v okolje.

Na splošno pri ugotavljanju elektromagnetne združljivosti govorimo o ugotavljanju:

 • elektromagnetnih motečih emisij, to je elektromagnetnih motenj, ki jih zaradi svojega delovanja povzroča naprava, oprema ali sistem;
 • elektromagnetne imunosti, to je sposobnosti naprave, enote naprave ali sistema, da neoslabljeno deluje v prisotnosti elektromagnetnih motenj.

Pri izpolnjevanju vaših zahtev po preskušanju in certificiranju elektromagnetne združljivosti naprav smo strokovni, natančni in odzivni. Naše meritve, preskusna poročila in certifikati zagotavljajo elektromagnetno združljivost vaših naprav na vseh pomembnih trgih. Svojo strokovno pomoč vam nudimo že v fazi razvoja, ko lahko izvedemo tudi delne kritične preskuse posameznih naprav.

Naši strokovnjaki sledijo trendom razvoja na področju elektromagnetne združljivosti naprav, laboratorij pa razpolaga s sodobno opremo.

SIQ je priglašen organ za direktivo o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU.

Obseg storitev:

 • preskušanje elektromagnetne združljivosti po zahtevah mednarodnih standardov IEC/EN, nacionalnih standardov in zahtevah industrijske panoge;
 • meritve nizkofrekvenčnih pojavov (fliker in harmoniki);
 • meritve nizkofrekvenčnih in visokofrekvenčnih konduktivnih tokov, napetosti in moči;
 • meritve nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj ter selektivne meritve elektromagnetnih polj do 26 GHz;
 • preskušanje imunosti za elektrostatične razelektritve do 30 kV (ESD);
 • preskušanje imunosti za hitre in počasne prehodne pojave (BURST/SURGE);
 • preskušanje imunosti za statična in dinamična električna in magnetna polja;
 • preskušanje imunosti za padce in prekinitve napetosti;
 • meritve učinkovitosti elektromagnetnih zaščitnih okrovov;
 • nudenje tehnične pomoči (pregled tehnične dokumentacije, uporaba pravih standardov, interpretacija nacionalnih zakonov in predpisov ter podobno);
 • izobraževanja s področja zakonodaje in standardizacije;
 • preskušanje elektromagnetne združljivosti za avtomobilsko industrijo, skladno s predpisi o homologaciji vozil.