Informacije za naročnike

CP206, Postopki za certifikacijo [Initiates file downloadPDF]

GN007A, Splošni pogoji za izvedbo storitev [Initiates file downloadPDF]

GN007B, Dodatni pogoji pri storitvah preskušanja in certificiranja proizvodov [Initiates file downloadPDF]

CR105, Pravilnik o prizivih na odločitve komisije za certificiranje, priglašenega in kontrolnega organa (Initiates file downloadPDF)

CR302, Pravilnik o uporabi znakov ustreznosti za proizvode (Initiates file downloadPDF)

SN044, Dogovor za uporabo SIQ spletnega portala za stranke (angleščina) [Initiates file downloadWord ali Initiates file downloadPDF]
 


 

TN4001, Vloga / naročilo [Initiates file downloadWord ali Initiates file downloadPDF]

TN4002, Izjava o identičnosti / Identity declaration [Initiates file downloadPDF]

TN4003, Izjava za identifikacijo / Statement for identification [Initiates file downloadPDF]