Kontrola kakovosti

Številni proizvodi, komponente in sestavni deli se proizvedejo na Kitajskem. Nudimo vam neodvisno kontrolo pred in med proizvodnjo ter po proizvodnji. S pomočjo naših kontrolnih storitev zmanjšate lastno tveganje in pridobite boljši nadzor nad svojimi naročili iz Kitajske.

Kontrolne storitve

 • predkvalifikacijska ocena dobaviteljev,
 • ocena ponudnikovih zmogljivosti,
 • kontrola na podlagi odjemalčevih specifikacij,
 • pregled tehnične dokumentacije,
 • kontrola pred začetkom proizvodnje,
 • kontrola med proizvodnjo,
 • končna kontrola naključno izbranih proizvodov,
 • nadzor odpreme blaga,
 • preskušanje ali nadzor preskušanja.

Širok nabor proizvodov

 • tekstil in oblačila,
 • električne in elektronske naprave,
 • električni gospodinjski aparati,
 • sezonski izdelki,
 • orodja,
 • darila.

Predkvalifikacijska ocena

Po standardu ISO 9001, standardu SA 8000 ali po vaših zahtevah. Ocena vseh pomembnih elementov, kot so postopki sistema kakovosti, proizvodna zmogljivost, otroško delo, prostori za zaposlene in osebna higiena, varnost in zdravje pri delu itd. Predkvalifikacijska ocena vam je v pomoč pri izbiri visoko kakovostnih in sebi najprimernejših dobaviteljev.

Ocena ponudnikovih zmogljivosti

Proizvodni sistem, prostori, stroji, organizacijska struktura, število zaposlenih, delovno območje itd.

Pregled tehnične dokumentacije

Verifikacija dokumentacije, ki se uporablja med proizvodnim procesom in za nadzor kakovosti (QC).

Kontrola pred začetkom proizvodnje

Izvaja se na samem začetku proizvodnje in temelji na vaših specifikacijah. Osredotoča se na kakovost komponent in materialov/surovin, uporabljenih v proizvodnem procesu, na montažo proizvodov in na proizvode prve proizvodne linije. S pomočjo tovrstne kontrole lahko že v zgodnji fazi proizvodnje izdelka odkrijemo nekakovostne komponente/sestave in vam s tem prihranimo nepotrebne stroške.

Kontrola med proizvodnjo

Izvede se šele, ko je vsaj 25 % naročila že proizvedenega. S kontrolo se zagotovi izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vzdrževanje kakovosti proizvodov skozi ves proizvodni proces. V kolikor so bila med kontrolo, ki je potekala pred začetkom proizvodnje, podana priporočila, se med kontrolo, ki poteka med samo proizvodnjo, preveri, ali so bila priporočila uspešno upoštevana.

Končna kontrola naključno izbranih proizvodov

Izvede se šele, ko je vsaj 90 % naročenih izdelkov pripravljenih za izvoz. Vzorci so izbrani naključno, po standardih in postopkih vzorčenja. S kontrolo se zagotavlja, da je celotna proizvodnja potekala skladno s specifikacijami, nabavnimi nalogi itd.

Nadzor odpreme blaga

Izvaja se v skladišču dobavitelja. Preveri se primernost in količino blaga, pripravljenega za odpremo, s čimer se zagotovi, da bo odpremljeno in dostavljeno tisto blago, ki je bilo naročeno. Kontrolor lahko nadzira celoten proces nakladanja. Pri tem se osredotoča na stanje in kakovost pošiljke ter na primernost okoliščin, v katerih samo nakladanje poteka.

Preskušanje ali nadzor preskušanja

Če je proizvode potrebno preskušati, se to lahko opravi ali v najbližjem, s strani SIQ pooblaščenem preskusnem laboratoriju, ali v preskusnem laboratoriju proizvajalca samega.

Poročanje

Kontrolor pripravi poročilo o kontroli, ki vsebuje tudi slikovno gradivo, in vam ga v roku 24 ur pošlje.