Preskušanje varnosti

V današnjem ostrem konkurenčnem svetu je varnost proizvoda tisto, kar zahtevamo in čemur dajemo velik pomen. V poplavi raznovrstnih proizvodov imajo zato konkurenčno prednost na trgu prav proizvodi z izvedenim preskusom varnosti s strani neodvisne institucije.

Povej naglas: Moj proizvod je varen!

Obstaja cela vrsta različnih zahtev za varnost proizvodov. In čeprav je odvisno od tipa proizvoda, okolja, v katerem bo uporabljen, in države, v kateri ga želimo prodajati, katere od teh številnih zahtev za varnost mora posamezen proizvod izpolnjevati, pri preskušanju ne moremo mimo treh osnovnih vidikov varnosti:

 • električna varnost – tveganja, ki izhajajo iz električnih karakteristik proizvoda;
 • mehanska varnost – tveganja, ki izhajajo iz fizičnih karakteristik proizvoda;
 • varnost okolja – tveganja zaradi izpostavitve proizvoda različnim pogojem okolja.

Na SIQ smo usposobljeni in imamo znanje ter opremo za preskušanje vseh treh vidikov varnosti. Naši laboratoriji so akreditirani po standardu za preskusne laboratorije SIST EN ISO/IEC 17025 in izvajajo preskuse skladno z nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi standardi ter drugimi specifikacijami proizvajalcev.

Nabor proizvodov, ki jih preskušamo, je širok:

 • oprema informacijske tehnologije in
  pisarniška oprema;
 • elektronske naprave, zabavna elektronika;
 • gospodinjski in podobni aparati;
 • merilna in druga laboratorijska oprema;
 • igralni aparati;
 • svetilke in pribor;
 • stikalna oprema;
 • avtomatske električne krmilne naprave;
 • stikala za naprave;
 • vtiči, vtičnice in instalacijski pribor;
 • transformatorji;
 • laserji;
 • električne medicinske naprave;
 • ročna orodja, električna vrtna orodja in drugi stroji;
 • proizvodi cestne signalizacije (semaforske glave in znaki spremenljivih vsebin).

Različna preskušanja

 • delno preskušanje kritičnih zahtev v fazi razvoja;
 • tipsko preskušanje po zahtevah posameznih standardov IEC, standardov EN in različnih nacionalnih standardov;
 • preskušanje po zahtevah harmoniziranih standardov evropskih direktiv za oznako CE;
 • preskušanje po zahtevah standardov za pridobitev različnih certifikacijskih znakov ali mednarodnih nacionalnih potrdil.

Tehnična pomoč

Skupaj bomo našli odgovore na vprašanja, kot so:

 • Katere tehnične zahteve mora izpolnjevati proizvod in katerim predpisom mora ustrezati?
 • Katere standarde je potrebno upoštevati pri načrtovanju in razvoj novega proizvoda?
 • Kako zagotoviti, da bo proizvod zadostil tudi tehničnim zahtevam, ki so v veljavi v določeni državi?
 • Kako ugotoviti, ali proizvod izpolnjuje zahteve?
 • Kateri znaki skladnosti so za določen proizvod obvezni in jih je potrebno pritrditi na proizvod, kateri znaki pa so neobvezni?
 • Ali proizvod izpolnjuje zahteve evropskih direktiv?
 • Kako na preprost in učinkovit način zadostiti vsem zahtevam različnih trgov?