Preskušanje vplivov okolja

Uporaba novih tehnologij in vse višje zahteve po zanesljivosti proizvodov so vzrok vse večje potrebe po preskušanju vplivov okolja. Naš laboratorij za preskušanje vplivov okolja je opremljen za izvajanje raznovrstnih preskusov.

Izvajamo simulacije vplivov okolja na različne proizvode. Pri tem simuliramo tako transportne pogoje kot tudi pogoje delovanja, v katerih ocenjujemo zanesljivost delovanja proizvodov. Simuliramo ekstremne temperature in vlago v različnih kombinacijah, vibracijske obremenitve, udarce, izpostavitve slani megli in/ali nizkim atmosferskim pritiskom. Navedene izpostavitve lahko izvajamo posamično ali v medsebojnih kombinacijah skladno:

 • z mednarodnimi in evropskimi standardi družin IEC/EN 60068 in IEC/EN60721 ter standardom IEC/EN 60529 in podobnimi standardi;
 • z zahtevami posamezne industrijske panoge, kot so standardi MIL, zahteve za avtomobilsko industrijo in podobni standardi;
 • s specifikacijami proizvajalcev.

Kaj preskušamo?

Mehanske izpostavitve in preskusi

 • vibracije – amplituda pospeška do 981 m/s2, frekvenčni pas od 5 Hz do 2000 oz. 4000 Hz, masa proizvoda do 500 kg:
  • izpostavitve sinusnim vibracijam,
  • izpostavitve naključnim vibracijam,
  • izpostavitve impulznim vibracijam,
  • iskanje resonančnih frekvenc,
  • frekvenčne analize,
  • preskus funkcionalnosti;
 • udarci z večjimi amplitudami pospeškov do 3000 m/s2;
 • preskus prostega pada.

Klimatske izpostavitve in preskusi

 • temperaturne izpostavitve,
 • izpostavitve na vlago,
 • preskušanje v slani atmosferi,
 • preskušanje odpornosti na prah,
 • preskus s podtlakom – do 8 mm Hg absolutnega tlaka.

Stopnja zaščite ohišja

 • pred vdorom trdnih snovi (IP koda X: od 0 do 6),
 • pred vdorom vode (IP koda Y: od 0 do 8),
 • stopnja zaščite proti mehanskim udarcem (IK koda: od 00 do 10).

Kombinirane in simultane izpostavitve

 • Preskuse/izpostavitve izvajamo tudi v različnih kombinacijah:
  • temperatura in vlaga (konstantna ali ciklična),
  • vibracije v kontroliranih temperaturnih pogojih,
  • podtlak in temperaturna izpostavitev.
 • Vse navedene izpostavitve/preskuse (posamične ali v kombinacijah) lahko izvajamo med delovanjem naprave ali pa simuliramo pogoje transporta in skladiščenja.