SIQ preverjeno

Ob današnji široki ponudbi podobnih proizvodov na trgu se kupcu nemalokrat zastavi vprašanje, kateri proizvod med množico ponujenih izbrati? Seveda imajo kupci različne zahteve glede lastnosti proizvodov, njihove uporabnosti, videza ipd., tako da mnogokrat ne najdejo pravega proizvoda zase. Kaj pa, ko je vaš proizvod pravi za kupca, le da on tega še ne ve?

 • Kako doseči, da bo kupec vaš proizvod opazil?

 • Kako kupcu nepristransko povedati, da je s stališča varnosti vaš proizvod boljši od konkurenčnega?

 • Kako kupca pritegniti, da bo iz kopice proizvodov izbral prav vašega?

Čeprav so zahteve kupcev zelo različne, imajo kupci vsaj eno, povsem enako zahtevo za vse proizvode. Proizvod mora biti varen.

 • Ali ste prepričani, da so proizvodi, ki jih prodajate, zares varni?
 • Ali obstaja nevarnost, da bo vaš proizvod nekoga poškodoval? Kaj bi to pomenilo za vašo prihodnjo prodajo?
 • Ali kupci vedo, da so vaši proizvodi varni? Ali ste to dovolj jasno, nepristransko povedali?

SIQ vam ponuja možnost, da proizvode, ki jih prodajate, preskusite glede najbolj kritičnih varnostnih zahtev, določenih v pripadajočih standardih (EN ali IEC).

Če bo vaš proizvod ustrezal bistvenim zahtevam standarda, lahko kupcu to na nepristranski način poveste z označitvijo proizvoda z znakom SIQ preverjeno.

Kaj je SIQ preverjeno?

SIQ preverjeno je preskus proizvoda glede najbolj kritičnih varnostnih zahtev, določenih v pripadajočih standardih (EN ali IEC). Storitev je po obsegu opravljenih meritev, preskusov in pregledov skromnejša od polnega tipskega preskusa, na osnovi katerega podelimo certifikat o ustreznosti ali licenco za uporabo certifikacijskega znaka SIQ.

Za posamezen proizvod izberemo le del preskusov in meritev iz celotnega nabora, kar zmanjša strošek in da v najkrajšem času kar največ informacij o ustreznosti proizvoda. Seveda pa te meritve in preskusi ne zagotavljajo popolne preverjenosti proizvoda z zahtevami uporabljenih standardov in tehnične zakonodaje, ampak le veliko verjetnost, da je proizvod varen.

Po uspešno izvedenih preskusih naredimo še kontrolo kakovosti pošiljke, s katero zagotovimo skladnost pošiljke s preskušenim vzorcem.

Tip proizvoda, ki uspešno prestane ocenitev, nosi oznako SIQ preverjeno. Ta ocenitev velja le za proizvode iz iste pošiljke oziroma kontingenta, ker le zanje lahko jamčimo ugotovitve iz izvedenih preskusov in meritev.

Katere preskuse in preglede bomo izvedli?

 • napisi, oznake, opozorila, navodila za uporabo;
 • konstrukcija (varna uporaba, sestavni deli), pripomočki;
 • nevarnost dotika delov pod nevarno napetostjo;
 • osnovni električni preskusi: dielektrična trdnost, izolacijska odpornost, odvodni tok, ozemljitvena upornost;
 • segrevanje – če je le mogoče pri nepravilni uporabi;
 • zaščita pred preobremenitvami, nepravilno uporabo, odpovedmi kritičnih sestavnih delov;
 • zunanji vplivi – merodajni.

Ti preskusi in pregledi so podrobneje opredeljeni v Tehničnih zahtevah za pridobitev znaka SIQ preverjeno.

Katerim proizvodom je znak SIQ preverjeno namenjen?

 • Kategorija proizvodov I
  Vir nevarnosti je samo električen, enostavni proizvodi (npr. instalacijski material, enostavne svetilke).
 • Kategorija proizvodov II
  Vir nevarnosti je električen in mehanski (električna ročna orodja, enostavni elektronski aparati, enostavni električni aparati, svetilke, ki niso v kategoriji proizvodov I).
 • Kategorija proizvodov III
  Vir nevarnosti je električen in mehanski ter dodatno še viri nevarnosti, ki so zajeti s preskusi vplivov okolja.

Osnovno preverjanje elektromagnetne združljivosti

Osnovno preverjanje elektromagnetne združljivosti (EMC) nudimo za kategoriji proizvodov II in III.

Preverjena kakovost in funkcionalnost

Izvedemo lahko tudi kakovostna in raznovrstna primerjalna testiranja proizvodov. Na podlagi pozitivnih rezultatov preskušanja vzorca proizvoda potrdimo, da proizvod izpolnjuje kakovostne in funkcionalne zahteve po standardih, ki jih je podal naročnik. Proizvodi, ki so prestali ustrezna preskušanja, se lahko označijo z znakom »SIQ preverjeno za kakovost in funkcionalnost«.