Certifikacijski znak CCA EMC

Certifikacijski znak CCA EMC

Sporazum za znak CCA EMC opisuje postopek za podelitev in uporabo skupnega znaka skladnosti za proizvode, ki izpolnjujejo zahteve evropskih standardov glede elektromagnetne združljivosti v skladu z direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES.

Znak CCA EMC, ki ga najdemo na proizvodu, nam pove, da proizvod ustreza zahtevam evropskih harmoniziranih standardov za elektromagnetno združljivost, kar je preveril usposobljen certifikacijski organ.

Certifikacijski organ pred podelitvijo licence za uporabo certifikacijskega znaka CCA EMC tudi preveri, ali je proizvodnja obvladovana, in odobri proizvod, po podelitvi pa izvaja kontrolo pri proizvajalcu in ponovna preskušanja proizvoda po postopkih, ki so harmonizirani s tistimi, ki se uporabljajo znotraj sheme CCA EMC in v drugih tujih institucijah.

Veljavnost licence ni časovno omejena pod pogojem, da se redno izvajajo kontrole pri proizvajalcu in nadaljnji preskusi proizvoda.