Certifikacijski znak ENEC

Certifikacijski znak ENEC

Znak ENEC je na evropskem trgu dobro poznan in priznan znak ter kot tak dobra izbira za pokrivanje širšega trga.

Znak ENEC, ki se nahaja na proizvodu, nam pove, da:

  • proizvod izpolnjuje vse zahteve ustreznih evropskih harmoniziranih standardov za varnost;
  • proizvod ustreza zahtevam nizkonapetostne direktive 2006/95/ES;
  • je sistem vodenja kakovosti pri proizvajalcu skladen z osnovnimi in delno nadgrajenimi zahtevami standarda ISO 9001;
  • so bili nadzori proizvodnje izvedeni periodično.

Certifikacijski znak ENEC je skupni evropski znak za varnost naslednjih kategorij proizvodov: svetila in pribor, gospodinjski in podobni aparati, oprema informacijske tehnologije, električna ročna in prenosna orodja, transformatorji, stikala, priprave za avtomatski nadzor, kondenzatorji, aparatne spojnice in baterije.

SIQ lahko podeli skupni evropski certifikacijski znak ENEC za večino zgoraj naštetih kategorij proizvodov.

Postopek za pridobitev licence za uporabo certifikacijskega znaka ENEC je sestavljen iz odobritve proizvoda, odobritve proizvajalca in nadzora proizvodnega postopka. Veljavnost licence ni časovno omejena pod pogojem, da se redno izvajajo kontrole pri proizvajalcu in nadaljnji preskusi proizvoda.

Prednosti, ki jih ponuja znak ENEC, je z lahkoto ovrednotiti: visoko prepoznaven certifikacijski znak za vso Evropo, ena certifikacija namesto več posameznih, s čimer prihranite čas in denar.

Podrobnosti o certifikacijskem znaku ENEC si lahko pogledate na spletni strani www.enec.com.