Certifikacijski znak SIQ

Certifikacijski znak SIQ

Certifikacijski znak skladnosti SIQ je priznan znak za varnost električnih proizvodov. Naši certifikati omogočajo nastop na domačem in mednarodnih trgih ter so osnova za pripravo ES-izjave o skladnosti za vaše proizvode.

Certifikacijski znak SIQ zagotavlja potrošnikom in pristojnim organom, da proizvod izpolnjuje vse zakonske zahteve v skladu z nizkonapetostno direktivo 2006/95/ES.

Pred izdajo licence za uporabo certifikacijskega znaka SIQ izvedemo poleg tipskega preskusa še predlicenčno kontrolo pri proizvajalcu, po izdaji licence pa redne letne nadzore proizvodnje in kontrolne preskuse proizvoda po postopkih, ki so harmonizirani s tistimi, ki se uporabljajo znotraj sheme CCA in v drugih tujih institucijah.

Stopnja zaupanja v varnost naprav, ki nosijo certifikacijski znak SIQ, je primerljiva s stopnjo zaupanja v varnost naprav, ki nosijo katerega izmed uveljavljenih evropskih nacionalnih certifikacijskih znakov.