Certifikacijski znak SIQ Type Approved / Bauart Geprüft

Certifikacijski znak SIQ Type Approved / Bauart Geprüft

Certifikacijski znak skladnosti SIQ Type Approved / Bauart Geprüft (SIQ BG) je namenjen predvsem proizvajalcem in dobaviteljem na nemškem trgu.

Certifikacijski znak SIQ BG se prvenstveno uporablja za označevanje skladnosti tistih vgradnih komponent (predvsem vgradnih elektronskih stikalnih napajalnikov, motorjev, transformatorjev in podobnih vgradnih komponent), ki jih nemška zakonodaja o varnosti opreme, ki opredeljuje označevanje GS, ne zajema.

Certifikacijski znak kaže na izpolnjevanje vseh uporabnih zahtev harmoni- ziranih standardov v skladu z nizkonapetostno direktivo 2006/95/ES.

Postopek za pridobitev licence za uporabo certifikacijskega znaka SIQ BG je enak postopku pridobivanja certifikacijskega znaka SIQ.