Skupni evropski certifikacijski znaki

Certifikacijski znak ENEC
Certifikacijski znak CCA EMC

Evropske certifikacijske sheme ponujajo neodvisno preverjanje skladnosti širokopotrošnih električnih proizvodov.

Certifikacijski znak na proizvodu potrošnikom, trgovcem in pristojnim organom v vsakem trenutku zagotavlja, da je proizvod skladen z zahtevami veljavnih evropskih harmoniziranih standardov.