CCA EMC

Kaj je znak CCA EMC

Certifikacijski znak CCA EMC na električni napravi dokazuje, da naprava ustreza evropskim standardom za elektromagnetno združljivost.

Je zagotovilo, da je izdelek tipsko preskušen pri neodvisni instituciji, ki je podpisnica sporazuma CCA EMC, in da je pod nadzorom tudi njegova proizvodnja.

To zagotavlja visoko stopnjo kakovosti naprave glede izpolnjevanja zahtev za elektromagnetno združljivost. 

Podpisniki sporazuma

Zakaj uporabiti znak CCA EMC

Znak CCA EMC izkazuje ustreznost naprave evropskim EMC standardom. Kupcu proizvodov zagotavlja, da so označeni izdelki elektromagnetno združljivi, saj je bila ustreznost preverjena pri neodvisni instituciji.

Kako do znaka CCA EMC pri SIQ

Najprej bomo izvedli preskuse skladnosti izdelka z najnovejšimi harmoniziranimi evropskimi EMC standardi.

Preverili bomo zagotavljanje kakovosti v proizvodnji teh izdelkov z obiskom pri proizvajalcu.

Po podelitvi licence za uporabo znaka bomo periodično izvajali nadzorne preglede proizvodnje. S tem zagotovimo stalno ustreznost proizvodov z znakom CCA EMC.

Kakšna je razlika med znakom CCA EMC in oznako CE

Znak CCA EMC sam po sebi dokazuje, da je naprava preskušena pri neodvisni instituciji in da se že med samo proizvodnjo redno preverjajo okoliščine, ki bi lahko vplivale na elektromagnetno nezdružljivost naprave.

Pri oznaki CE za dokaz, da je naprava ustrezna EMC direktivi, služi proizvajalčeva deklaracija. Pri tem oznaka CE ne pomeni samo skladnosti naprave z zahtevami EMC direktive ampak vseh tistih direktiv, ki to napravo omenjajo.