Listina NTR - CCA Notification of Test Results

Kaj je sporazum CCA

Sporazum CCA je dogovor evropskih certifikacijskih organov za električne proizvode, ki odpravlja potrebo po ponovnem preskušanju proizvodov v primerih, ko proizvajalec želi pridobiti tudi nacionalne certifikacijske znake drugih članic sporazuma.

SIQ je v sporazumu CCA udeležen kot enakopraven partner, kar pomeni, da slovenski proizvajalci lahko mednarodno veljavno listino NTR, ki potrjuje, da njihovi proizvodi izpolnjujejo vse relevantne standarde in tehnične predpise, pridobijo pri domačem nacionalnem certifikacijskem organu.

Kako do listine NTR pri SIQ

Napravo bomo preskusili po evropskih standardih (EN in HD). Pred izdajo listine NTR bomo izvedli predlicenčno kontrolo pri proizvajalcu, po njeni izdaji pa izvajali redni letni nadzor proizvodnje v skladu s harmoniziranimi postopki.

Namen tovrstne certifikacije je nuditi kompleksen sistem za ugotavljanje ustreznosti varnostnim in drugim standardom.

Sistem, ki je v skladu z zadevnimi mednarodnimi standardi, omogoča stalno preverjanje stabilnosti proizvodnega procesa in zagotavlja konsistentno izpolnjevanje zahtev.

V sporazumu CCA sodelujemo v širokem obsegu kategorij proizvodov:

  • CONT aparatna stikala 
  • HOUS električni gospodinjski aparati 
  • LITE svetilke in pribor 
  • MEAS merilni instrumenti 
  • OFF oprema informacijske tehnologije 
  • SAFE varnostni transformatorji 
  • TOOL električna ročna orodja 
  • TRON elektronske naprave

Več o CCA sporazumu lahko najdete na www.eepca.org.