Certifikat CB o preskusu

Kaj je shema CB

Shema CB je program znotraj sistema IECEE, ki na podlagi multilateralnega sporazuma med preskusnimi laboratoriji in certifikacijskimi organi, ki delujejo po vsem svetu, podpira medsebojno priznavanje preskusnih rezultatov, ki se nanašajo na varnost in elektromagnetno združljivost električnih in elektronskih naprav.

Deluje v primerih, ko gre za preskušanje električne varnosti in elektromagnetne združljivosti po zadevnih mednarodnih IEC standardih za električno varnost in elektromagnetno združljivost. Vzpodbuja postopke harmonizacije nacionalnih standardov z mednarodnimi in podpira članstvo čim večjega števila certifikacijskih organov po vsem svetu. Njen namen je namreč proizvajalcem končnih izdelkov omogočiti neovirano trgovanje na podlagi koncepta: "enkrat preskušeno, priznano povsod".

Zakaj pridobiti certifikat CB o preskusu

S certifikatom CB o preskusu in pripadajočim poročilom o preskusu lahko dobavitelj ali proizvajalec enostavneje, hitreje in ceneje pridobi tuje nacionalne certifikate pri članicah sheme, pa tudi že drugod po svetu. Dejansko namreč postaja certifikat CB o preskusu osnovni dokument, ki demonstrira varnost in elektromagnetno združljivost proizvoda pri "business-to-business" trženju električnih proizvodov.

Zakaj SIQ

SIQ enakopravno sodeluje v shemi CB že več kot deset let kot preskusni laboratorij (CBTL) in kot nacionalni certifikacijski organ (NCB). V vseh teh letih smo si s svojim kakovostnim delom ustvarili dober ugled in trdne partnerske odnose z mnogimi tujimi certifikacijskimi hišami, s pomočjo katerih vam olajšamo pot do pridobitve želenih tujih nacionalnih certifikatov.

V shemi CB sodelujemo v širokem obsegu kategorij proizvodov:

 • CAP, kondenzatorji kot komponente
 • CONT, aparatna stikala
 • HOUS, električni gospodinjski aparati
 • INST, instalacijski pribor
 • LITE, svetilke in pribor
 • MEAS, merilni instrumenti
 • MED, električna medicinska oprema
 • OFF, oprema informacijske tehnologije
 • SAFE, varnostni transformatorji
 • TOOL, električna ročna orodja
 • TRON, elektronske naprave
 • EMC, elektromagnetna združljivost

Več o shemi CB lahko najdete na www.iecee.org.