ENEC

Kaj je znak ENEC

ENEC (European Norm Electrical Certification) je skupni evropski znak, ki ga člani skupine sporazuma ENEC podeljujejo v skladu s posebnim medsebojnim dogovorom. Uporablja se predvsem gospodinjske in podobne aparate, za električne svetilke in pribor za svetilke (npr. dušilke, okovi, starterji,...), v zadnjem času pa tudi za stikala za aparate, varnostne ločilne transformatorje in naprave informacijske tehnologije.

Pomeni, da je naprava izdelana v skladu z zahtevami evropskih varnostnih standardov. Prav tako potrjuje njeno skladnost z zahtevami evropske Nizkonapetostne direktive - Low Voltage Directive (LVD).

Številka 22 ob znaku ENEC pomeni, da je licenco za uporabo znaka ENEC na proizvodu izdal SIQ.

Kako do znaka ENEC pri SIQ

Postopek za pridobitev in vzdrževanje licence za uporabo znaka ENEC je določen znotraj ustreznega dogovora o medsebojnem priznavanju (Mutual Recognition Arrangement (MRA)) in je enoten in obvezujoč za vse vključene nacionalne certifikacijske organe (polnopravne članice sporazuma).

Vključuje:

  • tipsko preskušanje in ugotavljanje skladnosti izdelkov s harmoniziranimi evropskimi standardi v pogledu varnosti;
  • oceno proizvajalčevega sistema kakovosti za potrditev skladnosti z določenimi zahtevami  standarda ISO 9001 oziroma drugega enakovrednega standarda; 
  • predlicenčno kontrolo pri proizvajalcu in izvajanje rednega nadzora proizvodnje v skladu s harmoniziranimi postopki; 
  • ponoven preskus proizvoda vsako drugo leto.

Kakšne so prednosti znaka ENEC

S pridobljeno pravico do uporabe znaka ENEC se izognete večkratnemu preskušanju in certificiranju naprav ter prihranite čas in denar.

Poleg tega vam omogoča neproblematičen izvoz vaših izdelkov v vsaj 25 evropskih držav.

Zaupanje strank v kakovost in varnost izdelka je znatno večje, če je le-ta označen z znakom ENEC.

Več o ENEC lahko najdete na  http://www.enec.com.