Preskušanje vplivov okolja

V laboratoriju za preskušanje vplivov okolja izvajamo simulacije vplivov okolja na različne proizvode. Pri tem simuliramo tako transportne pogoje kot tudi pogoje delovanja, v katerih ocenjujemo zanesljivost delovanja proizvodov.

Simuliramo ekstremne temperature in vlago v različnih kombinacijah, vibracijske obremenitve, udarce, izpostavitve slani megli in/ali nizkim atmosferskim pritiskom.

Navedene izpostavitve lahko izvajamo posamično ali v medsebojnih kombinacijah po zahtevah standardov oziroma glede na tovarniške zahteve.

Klimatske izpostavitve

Klimatske izpostavitve (hlajenje, gretje, vlaženje, razvlaževanje) izvajamo v več klimatskih komorah volumna od nekaj dm3 do 12 m3. Izpostavitve slani megli opravimo v komori volumna 1 m3. Vakuumske teste lahko v kombinaciji z grelno-hladilno komoro izvedemo pri različnih temperaturah.

Mehanske izpostavitve

Preskušance lahko izpostavimo različnim mehanskim vplivom na vseh treh oseh:

  • sinusne vibracije pri konstantni frekvenci, sinusne vibracije pri spreminjanju frekvence (frekvenčno območje od 1 do 2200 Hz s pospeški do 100 g);
  • naključne vibracije glede na podan frekvenčni spekter (random vibrations); 
  • udarci (shock test) in pretresi s pospeški do 100 g.

Vibracijske izpostavitve lahko tudi kombiniramo s temperaturnimi. Odziv preskušanca lahko spremljamo štirikanalno z možnostjo izpisa in analize odzivov (primer: iskanje resonančnih frekvenc).

IP preskušanje

Z IP preskusi potrjujemo stopnjo zaščite dostopa do nevarnih delov, zaščito pred vdorom trdnih delcev (večji predmeti, preskusni prst, trn, žica, prah) ter stopnjo zaščite pred vdorom vode.

Izpostavitve izvajamo po standardu IEC/EN 60529 s stopnjami zaščite IPXY, pri čemer je X lahko od 0 do 6 in Y od 0 do 8. Posamezne izpostavitve lahko izvedemo tudi po posebnih zahtevah proizvajalca.