Preskušanje varnosti proizvodov

V današnjem ostrem konkurenčnem boju je varnost proizvoda tisto, kar zahtevamo in čemur dajemo nemajhen pomen. V poplavi raznovrstnih proizvodov imajo zato konkurenčno prednost na trgu prav proizvodi z jasno dokazanim preskusom varnosti s strani neodvisne institucije.

Kako varnost proizvoda preskusiti in na kakšen način sporočilo, da je proizvod varen, prenesti kupcem?

Skupaj bomo našli odgovore na naslednja vprašanja:

  • Katere predpise in tehnične zahteve mora proizvod izpolnjevati?
  • Katere standarde upoštevati pri načrtovanju?
  • Kako ukrepati, da bo proizvod ustrezal tehničnim zahtevam, ki veljajo v tujini?
  • Ali potrebujemo dovoljenje/potrdilo, da lahko proizvod tržimo na določenem trgu?
  • Kako ugotoviti, ali proizvod ustreza postavljenim zahtevam?
  • Kateri standardi/postopki pokrivajo največji del zahtev?

Kdaj nas kontaktirati

Najkrajši odgovor bi bil: nikoli ni prezgodaj. Kajti, če nam je že na samem začetku razvoja nekega proizvoda jasno, na katerih trgih ga bomo prodajali in so nam jasne tudi zahteve, ki jim mora zadostiti, lahko še pravočasno, tj. v fazi razvoja, predvidimo morebitne spremembe in v roku končamo postopke dokazovanja ustreznosti proizvoda. To nam omogoča, da ga začnemo tržiti že takoj po končani fazi razvoja.

Naročanje storitev

Pošljete nam izpolnjen obrazec »Vloga«. Na obrazcu navedete obseg storitve in podate svoje zahteve za izvedbo naročene storitve.

Poleg vloge predložite še tehnično dokumentacijo o proizvodu (električne sheme, kosovnice, navodila za uporabo), en ali več vzorcev proizvoda ter kopije morebitnih tujih poročil o preskusu.