Varnost strojev

S stroji se danes srečujemo na vsakem koraku. Proizvajalci, trgovci in uporabniki si želijo, da so stroji varni in izpolnjujejo zakonske zahteve. Na SIQ vam pomagamo na različnih področjih zagotavljanja skladnosti vašega stroja z direktivo o varnosti strojev 2006/42/ES.

Za proizvajalce

SIQ je akreditiran preskusni laboratorij in certifikacijski organ za stroje ter priglašeni organ za direktivo o varnosti strojev 2006/42/ES. Na enem mestu vam zato ponudimo vse, kar vaš stroj ali varnostna komponenta potrebuje za prosto prodajo na tržišču Evropske unije. Vključimo se že v fazi načrtovanja stroja, izdamo potrebne certifikate in testna poročila ter po potrebi sodelujemo pri pridobivanju potrebnih nacionalnih certifikatov. Za skupine nevarnih strojev izvajamo ES-tipske preskuse ali ocenjevanje sistema popolnega zagotavljanja kakovosti, kot to določa direktiva.

Ponujamo celovite storitve naših laboratorijev:

  • pregled in izvajanje meritev mehanske kot tudi električne varnosti v skladu z zahtevami standardov in direktive o varnosti strojev;
  • preskus elektromagnetne združljivosti strojev;
  • merjenje hrupa in vibracij na vaših strojih;
  • pomoč pri izbiri zahtev tehničnih predpisov in standardov;
  • pomoč pri pripravi tehnične dokumentacije;
  • pregled ocene tveganja;
  • izobraževanja o zakonodaji Evropske unije in zahtevah za oznako CE.

Za uvoznike in prodajalce

Ker poznamo zahteve tehnične zakonodaje Evropske unije, lahko izvedemo pregled potrebne dokumentacije stroja in pregled izpolnjevanja bistvenih varnostnih zahtev. Naše strokovno osebje vam lahko nudi pomoč pri izbiri postopkov in zahtev tehnične zakonodaje, uporabi primernih standardov ter pripravi ustrezne tehnične dokumentacije.

Za uporabnike

Preverimo, če je stroj, ki ga želite uporabljati, dovolj varen s stališča mehanske in električne varnosti ter če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za dajanje stroja v obratovanje. Ravno tako lahko preverimo stroj, ki že obratuje, zaradi nadgradnje ali spremenjenih pogojev obratovanja pa potrebujete zagotovilo, da je še vedno varen. Pomagamo vam pri uvozu novih ali rabljenih strojev in izvedemo pregled strojev v uporabi (delovna oprema) v sklopu zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu.

Zavedamo se, da so najrazličnejši stroji, ki so nastajali v glavah naših prednikov, omogočili, da smo dosegli stopnjo razvoja, na kateri smo danes. Naša dolžnost je, da omogočimo prihodnjim rodovom razvoj še boljših in varnejših strojev.

Hrup in vibracije strojev