Certifikat o skladnosti IECEx

Shema IECEx je mednarodna certifikacijska shema za certificiranje ustreznosti standardom za varnost električnih naprav, ki se uporabljajo v eksplozivnih atmosferah (Ex-naprave).

Certifikat o skladnost IECEx je dokaz, da je bila naprava načrtovana in razvita skladno z zahtevami ustreznih standardov IEC in proizvedena po planu kakovosti, ki ga je ocenil certifikacijski organ IECEx.

Na podlagi pozitivnih preskusnih rezultatov in uspešne presoje plana kakovosti SIQ izda certifikat o skladnosti IECEx in pripadajoče poročilo o preskusu IECEx.

Podrobnosti o shemi IECEx si lahko pogledate na spletni strani www.iecex.com.