Certifikati CB

Shema IECEE CB je mednarodni sistem za medsebojno priznavanje preskusnih poročil, ki se nanašajo na varnost električnih in elektronskih proizvodov. Deluje na podlagi multilateralnega sporazuma med državami članicami sheme in certifikacijskimi organi. SIQ deluje znotraj sheme CB kot priznan nacionalni certifikacijski organ (NCB) in priznan preskusni laboratorij (CBTL).

Certifikat CB je dokument, ki ga podeljujejo članice sheme CB in ki potrjuje, da je proizvod, za katerega je certifikat CB izdan, preskušen in da izpolnjuje zahteve ustreznega standarda IEC. Na podlagi pozitivnih preskusnih rezultatov SIQ podeli certifikat o skladnosti CB in pripadajoče poročilo o preskusu CB.

Proizvajalec, ki ima poročilo o preskusu CB katerega izmed nacionalnih certifika- cijskih organov, članov sheme CB, lahko pridobi nacionalni certifikat katere koli druge države, ki je članica sheme CB.

Proizvajalec lahko nadgradi postopek pridobitve certifikata o skladnosti CB zno- traj sheme CB-FCS, ki zagotavlja enostavnejšo pridobitev nacionalnih certifikatov drugih držav, članic sheme CB-FCS. Na podlagi pozitivnih preskusnih rezulta-
tov proizvoda in izvršene kontrole proizvodnje, SIQ podeli certifikat o ocenitvi skladnosti (Conformity Assessment Certificate − CAC) in poročilo o ocenitvi skladnosti (Conformity Assessment Report − CAR).

Shema IECEE CB vsebuje tudi področje elektromagnetne združljivosti. Postopek za pridobitev certifikata CB EMC je enak postopku pridobivanja certifikata CB.
Podrobnosti o delovanju sheme CB si lahko pogledate na spletni strani www.iecee.org.