Listina NTR – CCA Notification of Test Results

Sporazum CCA (CENELEC Certification Agreement) je evropski sporazum o medsebojnem priznavanju preskusnih rezultatov. Namen sporazuma je zagotoviti, da bodo rezultate preskusa, ki ga je izvedla članica sporazuma iz ene države, priznale tudi članice sporazuma iz drugih držav. SIQ sodeluje v sporazumu CCA kot priznan nacionalni certifikacijski organ (NCB) in kot priznan preskusni laboratorij (CBTL).

Listina NTR (Notification of Test Results) je dokument, ki potrjuje, da proizvod izpolnjuje zahteve ustreznih standardov in da je bila izvedena predlicenčna kontrola pri proizvajalcu. Listino NTR izdamo skupaj s pripadajočim preskusnim poročilom. Preskuse izvajamo po evropskih standardih (EN), ki so veljavni v Evropski uniji in v državah članicah EFTE (Evropsko združenje za prosto trgovino).

Proizvajalec, ki je nosilec listine NTR, lahko poda vlogo za pridobitev nacionalnega certifikata v kateri koli državi, članici sporazuma CCA. Bistvena razlika med postopkom za pridobitev certifikata CB in postopkom za pridobitev listine NTR je v tem, da je v slednjem primeru pred izdajo listine potrebno izvesti predlicenčno kontrolo pri proizvajalcu, po izdaji listine pa redne letne kontrolne preglede pri proizvajalcu.