Nacionalna potrdila in certifikati

Skozi leta smo mnogim proizvajalcem iz različnih držav sveta pomagali prodreti na ciljne trge s pomočjo našega učinkovitega sistema preskušanja in certificiranja proizvodov.

Poznavanje nacionalnih zahtev za plasiranje proizvodov na posamezen globalni trg ter kratki odzivni časi so naša konkurenčna prednost.

Kot člani različnih mednarodnih sporazumov in kot podpisniki mnogih med- sebojnih multi in bilateralnih sporazumov z drugimi certifikacijskimi hišami po svetu vam lahko izdatno olajšamo vašo pot do pridobitve nacionalnih potrdil in drugih certifikacijskih znakov, ki jih potrebujete za prodajo vaših izdelkov na posameznih trgih po svetu:

  • ZDA, Kanada (UL, Curtis Straus, MET),
  • Argentina (IRAM),
  • Rusija (CU),
  • Kitajska (CCC),
  • Tajvan (BSMI),
  • Japonska (PSE),
  • Avstralija (RCM),
  • Evropa (GS, VDE, N) ...