Создаваме побезбедно општество

Во SIQ - независна, непристрасна и непрофитна институција, повеќе од 50 години се грижиме за безбедно и одговорно општество и поединци.

Мисија

Доверба во квалитетот и одличноста

Се грижиме производите и услугите да ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет и за безбедност.

Квалификација

Целосни решенија

Обезбедуваме широк спектар на услуги во областа на проверувањето на соодветноста на производите и процесите, метрологијата и образованието.

Создаваме побезбедно општество

Образование

Нудиме актуелно знаење, размена на искуства и стручна поддршка при изнаоѓањето практични решенија од работната околина на нашите учесници. Со признати предаватели и меѓународно вмрежување, остануваме лидери во областа на квалитетот и одличноста.

Зошто да го изберете SIQ?

Целосни решенија

Во областите на тестирање и сертифицирање на производи, оценување на системите за управување, метрологија и образование, нудиме широк избор на услуги.

Професионалност и стручност

Главните конкурентни предности на SIQ се знаење и искуство, меѓународна признаеност и кредибилитет, флексибилност и постојано прилагодување на пазарот.

Независност и непристрасност

SIQ одржливоста на своето работење ја обезбедува преку целосна стручна независност, која се темели на непрофитен статус и тесна врска со потрошувачите, производителите, законодавците и регулаторите.

Сакате да дознаете повеќе?

Контакт