Education

Uvajanje modela

Uvajanje modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja poteka sistematično, pristop je celovit. Pri tem velja osnovno izhodišče, da gradimo na obstoječi “dobri praksi” vsakega posameznega zavoda, ki jo postopno in v skladu z zahtevami modela nadgrajujemo in povezujemo v celovit sistem vodenja kakovosti.

V projektu z zavodi preko delavnic in koordinatorske mreže sodelujemo aktivno in partnersko. Zavodi so s svojimi pobudami in konstruktivnimi predlogi sooblikovalci končnih rešitev pri zahtevah modela.

Po zaključku uvajanja vseh modulov v vsakdanjo prakso zavoda sledi neodvisna presoja ustreznosti z zahtevami modela.

Zavodi, ki izpolnjujejo zahteve modela, pridobijo certifikat/znak Kakovost za prihodnost.