Meroslovje/laboratoriji mk

Meroslovje zagotavlja enotnost merjenja, ki je neodvisno od časa in kraja izvedbe. Rezultati meritev so tako primerljivi med seboj, priznavajo jih lahko vsi vpleteni. Iz meroslovja izhajajo standardizacija, certificiranje proizvodov ter tehnična harmonizacija, vse skupaj pa je osnova za funkcioniranje svetovnega gospodarstva. Na podlagi meroslovja se odpravljajo tehnične ovire pri globalnem trgovanju.

Na verodostojnih meritvah temelji tudi kakovost našega življenja, kot je varovanje zdravja in okolja, prehrana, tehniška varnost, varstvo pri delu, zaščita pred kriminalom …

Oglejte si seznam naših storitev s področja meroslovja.

Zakaj izbrati SIQ?

Nudimo celovito storitev

Na področjih preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja.

Profesionalnost in strokovnost

Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ-ja so znanje in izkušnje, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost in stalno prilagajanje trgu.

Neodvisnost in nepristranskost

S svojimi partnerji gradimo transparentne in poštene odnose. Nudimo jim celovite rešitve, ki temeljijo na znanju, nepristranskosti, neodvisnosti in strokovnosti.

Želite izvedeti več?